Daltononderwijs

De Lisdodde is een school voor Daltononderwijs. Dat is volgens grondlegster Helen Parkhurst geen methode of systeem, maar een manier van met elkaar omgaan. Als Daltonschool gaan we ervan uit dat leerlingen nieuwsgierig zijn, actief willen zijn en zich willen ontwikkelen. 

Wij gebruiken de Daltonmethode als middel en vinden daarin het volgende belangrijk:  

  • vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid 
  • samenwerking
  • reflectie
  • effectiviteit en doelmatigheid
  • borging

Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerlingen zelfstandig werken (en daar waar nodig samen) aan de oefenstof van de methode, keuzewerk en persoonlijk leren. Het betekent ook dat we graag de nadruk leggen op de dingen waar de kinderen goed in zijn, wat ze wél kunnen. We spreken dus niet altijd over ‘zoveel fout’, maar ook regelmatig over ‘zoveel goed’! Verder besteden we veel aandacht aan omgaan met verschillen en staat vertrouwen hoog bij ons in het vaandel. 
 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden