Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele beperkingen. 

We ondersteunen leerlingen bijvoorbeeld bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meerbegaafdheid, hoogbegaafdheid, sociale veiligheid en verschillen in gedrag. We hebben specifieke specialismen in huis, zoals een rekenspecialist, een taal-leesspecialist, een gedragsspecialist, een remedial teacher en een specialist (hoog)begaafdheid. 

Extra hulp
Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze leerkrachten of specialisten kunnen geven, dan schakelen we extra hulp in. Bijvoorbeeld een adviseur, orthopedagoog of ambulant begeleider. Zo helpen we de kinderen zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen!
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden